Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่งในจังหวัดนครปฐม = ...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกR733 พ764ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม / อัจฉรา ปุราคม
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ปุราคม
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2561
เลขเรียกRA777.6 อ62 2561,WB555 อ499ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา