Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคในช่องปาก : คู่มือเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง / สมปอง ศรีงาม
ชื่อผู้แต่งสมปอง ศรีงาม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาทันตรังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เลขเรียกWU140 ส261ร 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยและการบำบัดการติดเชื้อสาเหตุจากฟัน / จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2542.
เลขเรียกRK301 ก514,WU140 ก514 2542,617.63 ก536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคช่องปาก : oral ulcerative and vesiculobullous lesions / วรานันท์ บัวจี...
ชื่อผู้แต่งวรานันท์ บัวจีบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2557.
เลขเรียกWU140 ว314ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยและการบำบัดการติดเชื้อสาเหตุจากฟัน / บรรณาธิการ จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2542, c2537.
เลขเรียกWU140 Thai514 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการรักษาการติดเชื้อสาเหตุจากฟันสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป = Guideline for management of odontogenic...
ชื่อผู้แต่งวุฒินันท์ จตุพศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกWU140 ว866 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย / กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกRK 308 ก277 2558,WU140 ก357 2558,616.31 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา