Found: 183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้ความสำคัญแก่สตรี / พลากร เจียมธีระนาถ = Male-dominated discour...
ชื่อผู้แต่งพลากร เจียมธีระนาถ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012 / สาโรจน์ คุณาธเนศ = Variation of formal elem...
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ คุณาธเนศ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ ทัศนคติ และความตระหนักเรื่องปัญหาสังคมของผู้ชมภาพยนตร์เพื่อสังคม / ดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์...
ชื่อผู้แต่งดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นประพันธกรในภาพยนตร์ของ อังเดร ทาร์คอฟสกี้ / พิสณฑ์ สุวรรณภักดี = Auteur in Andrei Tarkovsky...
ชื่อผู้แต่งพิสณฑ์ สุวรรณภักดี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้าง "ความเป็นลาว" ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย / วิทยา วงศ์จันทา = Constructing ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วงศ์จันทา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์ละครเพลง เพื่อสื่อสารความรู้เรื่องสถิติ / จตุพร สุวรรณสุขุม = Creative process o...
ชื่อผู้แต่งจตุพร สุวรรณสุขุม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านชีวิตบนแผ่นฟิล์ม / เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547.
เลขเรียกPN1995 .ส75 2547,791.4375 ส573อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดในการเชื่อมโยงสื่อและวิธีการในการกำกับการแสดงของผู้กำกับละครโทรทัศน์ที่มีผลงานในละครเวทีและภาพ...
ชื่อผู้แต่งพริมรตา เดชอุดม
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่าเรื่องและสื่อความหมายของภาพยนตร์เอเชียตะวันออกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้างแค้น / ปิยวรรณ จิต...
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ จิตสำราญ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จในด้านการแสดงภาพยนตร์ของสรพงศ์ ชาตรีในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 / เพนก...
ชื่อผู้แต่งเพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของภาพยนตร์ผีตลกไทย ลักษณะชนชั้นและอุดมการณ์ชนชั้นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตลกไทย / ทอป...
ชื่อผู้แต่งทอปัด เอี่ยมอุดม
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยความสำเร็จของภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 / ...
ชื่อผู้แต่งสิปปภาส ตรังคสันต์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมพันธลักษณ์ของการแสดงและพื้นที่ในภาพยนตร์ของไฉ้หมิงเลี่ยง / ธนพล เชาวน์วานิชย์ = Relationship cha...
ชื่อผู้แต่งธนพล เชาวน์วานิชย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา