Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ญี่ป...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546.
เลขเรียก343.07072 ส165พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMacaron in France โคบายาชิ คานาเอะ: เรื่องและภาพ; สุพรรณี เดชรุ่งเถวิล: แปล text
ชื่อผู้แต่งโคบายาชิ คานาเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2558
เลขเรียกTX 772 ค225ม 2558,641.86 ค952ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา