Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShokyu Nihongo sakubun renshucho / [Tokyo Gaikokugo Daigaku Ryugakusei Nihongo Kyoiku Senta hencho...
พิมพลักษณ์Tokyo : Bonjinsha, 1999.
เลขเรียกPL520.J3 S56 1999,495.64 Sh559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFoundations of Japanese language / Matsuo Soga, Noriko Matsumoto.
ชื่อผู้แต่งSoga, Matsuo.
พิมพลักษณ์Tokyo, [Japan] : Taishukan, c1978.
เลขเรียกPL539.3 S64 1978
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKenkyusha Nichi-Ei jiten / henshu daihyo Takebayashi Shigeru = The Kenkyusha Japanese-English learne...
พิมพลักษณ์Tokyo? : Kenkyusha, 1992.
เลขเรียกPL679 K382 1992,495.6321 Ke33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKintaro / Yonai Suiho = Kintaro, the nature boy / illustrations by Suiho Yonai ; retold by Ralph F...
ชื่อผู้แต่งMccarthy, Ralph f.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kodansha Intanashonaru, 1996.
เลขเรียกPL856.C3 K56 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMiyazawa Kenji tanpenshu = The tales of Miyazawa Kenji / Miyazawa Kenji cho ; Jon Besuta yaku.
ชื่อผู้แต่งMiyazawa, Kenji 1896-1933.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kodansha International, c1996.
เลขเรียกPL833.I95 A6 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMomotaro / Saito Ioe = The adventure of Momotaro, the Peach Boy / illustrations by Ioe Saito ; ret...
ชื่อผู้แต่งMccarthy, Ralph f.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kodansha Intanashonaru ; 1996.
เลขเรียกPL856.C3 M65 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNihongo chuukyuu J301 : kiso kara chukyu e : Eigo-ban / Toki Satoshi ... [et al.].
พิมพลักษณ์Tokyo : Surienettowaku, 1995.
เลขเรียกPL539.5.E5 N691 1995
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNihongo jokyu dokkai : Advanced readings in Japanese / Kakikura Yuko ... [et al.] kyocho.
ชื่อผู้แต่งKakikura, Yuko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, 2000 (2002 printing).
เลขเรียกPL539.5.E5 K34 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReinboo Kotoba ejiten : Eigo tsuki / kanshu Hatori Hiroyoshi.
ชื่อผู้แต่งHatori, Hiroyoshi.
พิมพลักษณ์Tokyo : Gakushu Kenkyusha, 1995.
เลขเรียกPL676 R364 1995,495.6 Hi668R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShinbun de manabu Nihongo : yonde hanasu gendai no Nihon = Nihongo through newspaper articles / ...
ชื่อผู้แต่งMizutani, Osamu 1932-.
พิมพลักษณ์Tokyo : Japan Times, 1996.
เลขเรียกPL539.5.E5 M58 1996,495.6 Os81N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTanki shuchu shokyu Nihongo bunpo somatome : pointo 20 = Crash course in Japanese grammar 20 most ...
ชื่อผู้แต่งTomomatsu, Etsuko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Suri E Nettowaku : 3A Corp., 2004.
เลขเรียกPL533 T65 2004,495.6 To661S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYasashii sakubun : minna no Nihongo shokyu / Kadowaki Kaoru, Nishiuma Kaoru cho.
ชื่อผู้แต่งKadowaki, Kaoru.
พิมพลักษณ์Tokyo : Suri E Nettowaku, 1999 (2005 printing).
เลขเรียกPL539.5 K36 1999,495.64 Ka11M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBijinesu no tame no Nihongo. sho-chukyu = Getting down to business : Japanese for business peopl...
พิมพลักษณ์Tokyo : Suri E Nettowaku, 1998.
เลขเรียกPL538.C6 B54 1998,650 Ge394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChujokyu wo oshieru hito no tame no Nihongo bunpo handbook / Shirakawa Hiroyuki, editor.
พิมพลักษณ์Tokyo : 3A Corporation, 2001 (2005 printing).
เลขเรียกPL534 S551 2001,495.65 C559 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDonna toki do tsukau Nihongo hyogen bunkei 200. Sho-chukyu = 200 essential Japanese expressions : ...
ชื่อผู้แต่งTomomatsu, Etsuko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, 2000.
เลขเรียกPL539.3 T65 2000,495.6 To974T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา