Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe ingenious gentleman Don quixote de la mancha / Miguel de Cervantes
ชื่อผู้แต่งCervantes, Miguel de 1547-1616.
พิมพลักษณ์New York : Modern Library, c1949.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTerritorios del Quijote / fotografias, Navia ; textos, Julio Llamazares ... [et al.]. ; [traduccion...
ชื่อผู้แต่งNavia.
พิมพลักษณ์Madrid : Lunwerg, c2004.
เลขเรียกDP302.C74 N325 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDon Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes.
ชื่อผู้แต่งDe cervantes, Miguel.
พิมพลักษณ์[Madrid : Grupo Zeta, 200-]
เลขเรียกPQ6031 C419
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Harvard Classics.
พิมพลักษณ์Danbury, Connecticut : Grolier Enterprises, 1980.
เลขเรียก813 Ha339V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน = El ingenioso hidalgo don Quixote de la mancha / เขี...
ชื่อผู้แต่งเซร์บันเตส ซาเบดรา, มิเกล์ เด ค.ศ. 1547-1616.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2548.
เลขเรียก863.3 ซ219ด 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน = El Ingrnioso Hidalgo Don Quixote DeLa Mancha [Text]...
ชื่อผู้แต่งสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ผีเสื้อ 2550
เลขเรียกน ซ257ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDon quijote de la mancha II / Miguel de Cervantes.
ชื่อผู้แต่งDe cervantes, Miguel.
พิมพลักษณ์Madrid : El Pais, c2005.
เลขเรียกPQ6031 C419Q 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDon Quixote / Miguel de Cervantes Saavedra ; translated by P.A. Motteux ; introduction and notes by ...
ชื่อผู้แต่งCervantes saavedra, Miguel de 1547-1616.
พิมพลักษณ์Ware, Hertfordshire : Wordsworth Classics, 2000, c1993.
เลขเรียกPQ6323.A1 C419d 2000,F C419D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า : ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน / มิเกล์ เด เซร์บันเตส ; แปลโดยสว่างวัน ไตรเจริญวิ...
ชื่อผู้แต่งเด เซร์บันเตส, มิเกล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2549.
เลขเรียกPQ6031 ซ534 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร การบริโภคยาเม็ดธาตุเหล็กและภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภาวะโลหิตจาง...
ชื่อผู้แต่งรัชดา อุยยืนยงค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2554-2556) และแผนดำเนินงาน (พ.ศ. 2554) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อ้มเถื่อน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานตามมาตรฐานศูน...
ชื่อผู้แต่งฉลวย หนูจิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา