Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCreative and productive higher education : Collection of academic articles / Paitoon Sinlarat
ชื่อผู้แต่งPaitoon Sinlarat
พิมพลักษณ์Bangkok : PARB-PIM LTD., PART, 2009
เลขเรียกLB1775 P358 2009,378.1 P294C 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow to write articles for newspapers and magazines / Dawn Sova.
ชื่อผู้แต่งSova, Dawn.
พิมพลักษณ์Lawrenceville, NJ : Thomson/ARCO, c2002.
เลขเรียกPN147 .S67 2002,808.06607 S729h2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า OTOP เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร = Articles...
ชื่อผู้แต่งสกลกฤษฏ์ ประเสริฐชัย
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHF5415.33.T5 ส116ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu Xun's articles / Lu Xun.
ชื่อผู้แต่งLu, Xun.
พิมพลักษณ์Chinese language.
เลขเรียกPL2256 L926l
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe representative articles of Ba Jin / Ba Jin.
ชื่อผู้แต่งBa, Jin.
พิมพลักษณ์China : He Nan People Press, 1992.
เลขเรียกPL2256 B111r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe representative articles of Bing Xin / Bing Xin.
ชื่อผู้แต่งBing, Xin.
พิมพลักษณ์China : Henan Peoples's Address, 1992.
เลขเรียกPL2256 B613r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe selected articles of Ba Jin / Ba Jin.
ชื่อผู้แต่งBa, Jin.
พิมพลักษณ์China : Sichuan People's Publishing House, 1982.
เลขเรียกPL2258 B111s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe selected articles of Lin Yutang / Lin Yutang.
ชื่อผู้แต่งLin, Yutang.
พิมพลักษณ์China : Peace Publishing House of China, 1994.
เลขเรียกPL2256 L735s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe selected articles of middle school students.
พิมพลักษณ์China : Shanghai Education Publishing House, 1991.
เลขเรียกPL1115 S464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe selected articles of shen Congwen / Shen Congwen.
ชื่อผู้แต่งShen, Congwen.
พิมพลักษณ์China : Peace Publishing House of China, 1994.
เลขเรียกPL2256 S546s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe selected articles of Zhu Ziging / Zhu Ziging.
ชื่อผู้แต่งZhu, Ziging.
พิมพลักษณ์Ching : Peace Publishing House of China, 1994.
เลขเรียกPL2256 Z63s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการจากต้นฉบับ = Publishing journal articles / Lucinda Becker and Pam D...
ชื่อผู้แต่งเบรกเกอร์, ลูซินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อำภา ดาราศรี, 2557.
เลขเรียก808.066 บ821ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัย = A co...
ชื่อผู้แต่งบุษบา กนกศิลปธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียก001.4 บ675ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ = Durable articles circulation system with two-dimensional ba...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ พวงสมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 006.42 อ143ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารงานพัสดุด้านการจัดจำหน่ายครุภัณฑ์สำหรับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Supplies m...
ชื่อผู้แต่งภาวิณี แสงพิงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา