Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo tong shi = Encyclopedia of China history / [zong ce hua Xing Tao ; zhu bian Ji Jianghon...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing chu ban she, 2003.
เลขเรียกDS735 Z57 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYong Ying yu shuo Zhongguo. Ti yu = Talk about China in English. Sports / Tian Huashi, Yang Fang...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, c2008.
เลขเรียกDS706 T35 2008,796.0951 Ti551T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYong Ying yu shuo Zhongguo. Yi shu = Talk about China in English. Art / Tian Huashi, Zhong Xi zh...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, c2008.
เลขเรียกN7340 Y66 2008,709.51 Ti551Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา