Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเห็นใจ เห็นธรรม [electronic resource] / หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไท้เก๊ก : กายบริหารเพื่อสุขภาพ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โฟโต้เฮาส์ คาเมรา แอนด์วีดีโอ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552) [electronic resource] / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถการการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก = Fine needle aspiration technique [electronic resource] / เบญจพร ไชยว...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร ไชยวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ [electronic resource]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวรัสน่ารู้ [electronic resource] / อัญชลี ศิษยนเรนทร์.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ศิษยนเรนทร์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การจัดทำฐานข้อมูล CD-ROM การใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลก = (CD-ROM Databa...
ชื่อผู้แต่งดวงพร เปรมจิต
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQK99 ด211ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศด้านสหกิจศึกษา : บทคัดย่อรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ด้านสหกิจศึกษา [CD-R...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
เลขเรียกZ5814.C76 ม246บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe analytical engine : An introduction to computer science using the internet [CD - ROM] / Rick D...
ชื่อผู้แต่งDecker, Rick.
พิมพลักษณ์Australia : Thomson brooks/cole, [2004].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซีดี - รอม = CD-ROM / กิดานันท์ มลิทอง.
ชื่อผู้แต่งกิดานันท์ มลิทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก004.565 ก669ซ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามออลมาแนค CD-ROM 2004 [computer file] / [ผลิตโดยบริษัทสยามจดหมายเหตุ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD-R\&CD-RW : บทสรุปที่สมบูรณ์แบบของคู่มือการใช้งานและแก้ปัญหา / กิตติวัฒน์ โรจนวงศ์ ; บรรณาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ โรจนวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Soft Express, 2543.
เลขเรียกTK7882.C56 ก674,001.64 ก674ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
29
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD-ROM ระบบมัลติมีเดีย AutoCAD 2002 (ระดับต้น) [electronic resource] / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สตาร์คอม, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLASIK : แก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยแสงเลเซอร์ [electronic resource] / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, [2551?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา