Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะ : ตำรับพระพุทธเจ้าและพุทธสาวก/ พระกรรมทีปิกาจารย์ (พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม) รวบรวมและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งพระกรรมทีปิกาจารย์ (พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สหธรรมิก, 2559.
เลขเรียกWB330 พ321ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชน / บรรณาธิการ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ และพนิดา ใหญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอนเซ็ฟท์ เมดิคัส 2559.
เลขเรียกQV766 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรักและอาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559, [2016]
เลขเรียกWZ112.5.P4 พ877ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมชื่อพืชสมุนไพรในประเทศไทย 4 ภาษา (ไทย-ละติน-อังกฤษ-เยอรมัน) = Dictionary of Medicinal pla...
ชื่อผู้แต่งชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQK99.T5 ช685,615.321 ช685ศ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา