Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospi...
ชื่อผู้แต่งอะเคื้อ อุณหเลขกะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, 2560
เลขเรียก616.9 อ119น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับ = Risk behaviors prevention in adole...
ชื่อผู้แต่งอาภาพร เผ่าวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.
เลขเรียกHQ799.T5 อ634 2561,613.0433 อ634ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ...
ชื่อผู้แต่งนิรุติ วุฒิพันธุ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก363.348 น374ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผิดปกติการเผาผลาญอาหารในโคนม [text] : การเฝ้าระวังและการป้องกัน = Metabolic disorders in dairy c...
ชื่อผู้แต่งฤทธิชัย พิลาไชย
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2561
เลขเรียกผว 636.234 ฤ172ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตพื...
ชื่อผู้แต่งคมเดช ไชยเดือน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก364.4 ค165ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา