Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริการข้อมูลพื้นที่ใช้บัตรเครดิตด้วย Google Maps [electronic resource]= Credit card location ser...
ชื่อผู้แต่งวรัชยา วรรณะธูป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการพิมพ์แผนที่มาตรส่วน 1 : 50,000 = The study for identification standard p...
ชื่อผู้แต่งนุกูล เพิ่มพูล
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการค้นหาที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้ตารางการตัดสินใจ และการสร้า...
ชื่อผู้แต่งวรรณิกา จิปิภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [...
ชื่อผู้แต่งสุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบภูมิสารสนเทศด้วยกูเกิลแมพ เพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ [electronic resource] = Geographic inform...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี เจ้งวัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 2) : รายงานการวิจัย = Developm...
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2554].
เลขเรียกQC925.5.T5 ส923 2553,551.577 ส923ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 2) = Development ...
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกวจ QC926 ส923 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา