Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม = English for meetings / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557
เลขเรียกPE1115 ส339E 2557,428.638 ส339ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการสร้างเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกPE1128 ส831ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา