Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาชาติที่ถูกทำลาย = Perished nations / เขียน ฮารูน ยะฮยา ; แปลภาษไทย ซากี เริงสมุทร์, กอมารียะฮ์...
ชื่อผู้แต่งยะฮยา, ฮารูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2555.
เลขเรียกD24 ย6ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัฒน์ / อนันตชัย จินดาวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกD20 อ169ป 2555,909 อ169ป 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ (เกือบ) ครอบจักรวาลฉบับย่อ = Brief Histories of Almost Anything / คริส บราเซียร์, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2555.
เลขเรียกD20 ป46,909 ป17 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย / โดย สืบแสง หรหมบุญ
ชื่อผู้แต่งสืบแสง หรหมบุญ 2548-2555.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] , 2555.
เลขเรียกG322 ส736ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา