Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กไทยในวังวนความรุนแรง / คัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์
ชื่อผู้แต่งคัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรามจิตติ, [2559?]
เลขเรียกHV6626 ค262ด 2559?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวบทคัดย่อมาตราสำคัญประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ตามประกาศคสช.ล่าสุด /  ย...
ชื่อผู้แต่งยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิช, 2559.
เลขเรียกย473ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติภาพในหมอกควัน / เฟาซ์ เฉมเร๊ะ
ชื่อผู้แต่งเฟาซ์ เฉมเร๊ะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสันติศึกษา, 2559, [2016]
เลขเรียกHN700.55.S6 ฟ761ส 2559,341.7 ฟ256ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเป็นผู้รับผิดชอบความรุนแรง? / ธัมมนันทาภิกษุณี text
ชื่อผู้แต่งธัมมนันทาภิกษุณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1745.A5 ธ479,320.9593 ธ479ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา