Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกKZ7170.A7T5 ร451 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน = The right to redress: General Comme...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียกHV8593 ส722 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา