Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จากระบบข้อมูลการแพร่ระบาดยาเสพ...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และการได้รับการบำบัดรักษายาเสพติดของผู้ต้องขัง : ราย...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานบริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ = Thailand ASSIS...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี อัษณางค์กรชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.), 2556
เลขเรียกGP WM 270 ส227ก 2556,ส.ร. 362.293 ส273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา