Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด ของผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพ...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2555
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมชุดความรู้ "เท่าทันสารเสพติด" / กนิษฐา ไทยกล้า ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกGP WM 18 ก153ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน : ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย / สาวิตรี อัษณางค์กรชัย.....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555
เลขเรียกRM301 ก64 2555,WM 270 ส227ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา