Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน / เสนอ สำนักงานคณะกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHC 79 .P6 ร26ร 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยา เจียรพันธุ์
ชื่อผู้แต่งวิทยา เจียรพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2549
เลขเรียกHC79.P6 ว-ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา