Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น / นิพนธ์ โซะเฮง.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ โซะเฮง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJQ1749.A53K6 น64 2560,324.2092 น3654น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา / เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียกJQ1749.A795 ศ864,324.2092 ศ578น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ / ปริญญา สร้อยทอง text
ชื่อผู้แต่งปริญญา สร้อยทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJQ1749.A795 ป458,324.2092 ป4นพช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี / สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ และณัฐพงศ์ บุญเหลือ
ชื่อผู้แต่งสุวิชา วรวิเชียรวงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียกJQ1749.A795 ส879,324.2092 ส473น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล / เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ บุญนำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียกJQ1749.A53S7 ฉ7น 2560,324.2092 ฉ4นสต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดลำพูน / รักฏา เมธีโภคพงษ์ text
ชื่อผู้แต่งรักฏา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJQ1749.A795 ร284น,324.2092 ร2นลพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา