Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคบุคลิกภาพแปรปรวนในผู้ป่วยที่มีภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะต้น : รายงานการวิจัย = Personality Disorde...
ชื่อผู้แต่งพิศิฐ อิสรชีววัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกRes Rep WT 20 พ238อร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนพลักษณ์ แผนที่เข้าถึงคนเข้าถึงตน / ประพันธ์โดย คาร์เรน เวบบ์; แปลโดย สันติกโรภิกขุ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งเวบบ์, คาร์เรน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ โกมลคีมทอง, 2554
เลขเรียกBF698.35.E54 ว915น 2554,155.26 ว55น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโดดเด่นได้อย่างชาญฉลาด [Text] สปัน สุนทรวาทิน
ชื่อผู้แต่งสปัน สุนทรวาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรเงินดี 2554
เลขเรียกBF698 ส222ด 2554,158 ส222ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา