Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะสุขภาพและความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ หอผู้ป่วยเคมีบำ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ เชื้อชวด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจศักยภาพในการให้บริการเด็กโรคสมาธิสั้นของโรงพยาบาลในภาคเหนือ = A Survey of service capabiliti...
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย สมภิพงษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เคล็ดลับสมองดีไม่มีเสื่อม / Takuji Shirasawa ; ฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร แปล
ชื่อผู้แต่งชิราซาวะ, ทาคุจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557
เลขเรียกRA 776.95 ช372ร,WL 348 ช237ร 2557,612.82 ท374ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย : พร้อมด้วยเรียงความและย่อความ / เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, นันทพงษ์ พฤกษช...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : science center, [2557?]
เลขเรียก495.915 พ573ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา