Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้คู่สถาบันการศึกษานานาชาติ. เล่มที่ 2 / นัทธพงศ์ นันทสำเริง บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียกLA1221 ค181 ล.2 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัณฑิต ทิพากร / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกLB2322 ก-บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอณาจักรกัมพูชา = G...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียกLC213 ก-ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic of medical education / บรรณาธิการ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน, 2560.
เลขเรียกW18 B311 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUniversities 2017 / บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งบริษัท เออาร์ไอพี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), 2560
เลขเรียกLB2393.5 บ-ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้นักศึกษาเป็นครูผู้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = A s...
ชื่อผู้แต่งตติยา ซีบังเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกPE1065 ต-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกระบวนกรโครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข / จัดทำโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, [2560?]
เลขเรียกLC315.T5 ค695 2560?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกLB1027.25 ม-ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560.
เลขเรียกGE70 ค695 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการบันดาลใจ / ณัฐพล ปัญญา และบุษบงก์ วิเศษพลชัย
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุขศาลา, 2560.
เลขเรียกGV1215.4 ณ342ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการการเรียนรู้ = Learning in action / บรรณาธิการ, สุดาพร ลักษณียนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกLB2322.2 ป 2560,378 ป135 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมศึกษาไทย สาขาวิชาที่ถูกลืม / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ ลินลารัตน์, วาสนา วิสฤตาภา, นักรบ หมี้แสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560
เลขเรียกLB2322.2 อ 2560,378.1 พ975อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency ทำง่ายกว่าได้ผลดีกว่า / ณรงค์วิทย์ แสนทอง, ปรรณ ญาภิรมย์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2560
เลขเรียกHF5549.A3 ณ-ค 2560,658.3 ณ172ม 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา