Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิ...
ชื่อผู้แต่งพชรภา ขันทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 พ12ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของยาต้านเบาหวาน: วิลดากลิบติน ต่อเซลล์ประสาทในหนูขาวที่มีภาวะดื้ออินซูลิน จากการชักนำด้วยอาหารไขม...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WK 20 ว228ปผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของยารักษาวัณโรคต่อระดับกรดยูริกในเลือดและปัสสาวะ : รายงานวิจัย / สิทธิ์ หงส์ทรงเกียรติ ... [และ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ หงส์ทรงเกียรติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ส234หผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาขอ...
ชื่อผู้แต่งณัตฐิณี กองแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ณ214ป 2556,ว/ภน 616.8982 ณ114ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการกลไกการทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบอะพอพโทซิสของ 6,8-dihydroxy-7-methoxy-1-methyl-azafluorenone จาก...
ชื่อผู้แต่งรัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep QZ 20.5 ร214บค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีบำบัด : บทบาทของพยาบาลในการจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี = Chemotherapy : nu...
ชื่อผู้แต่งยุพิน เพียรมงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกWY 156 ย246ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาในเด็ก / บรรณาธิการ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกRM300 ย236 2552,WS366 ย6 2556,615.1 ส873ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา