Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา = Pathology : interpreting chemistry results from case ...
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ เล็กสกุลไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2555]
เลขเรียกRB25 ว735 2555,QY25 ว835พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราพยาธิวิทยา การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ เล็กสกุลไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกRB37 ว835ต 2555,QY400 ว7ต 2555,616.07561 ว377ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา