Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก = The genius of China / โรเบิร์ต เทมเพิล เขียน ; พงศาล มีคุณสมบัติ ...
ชื่อผู้แต่งเทมเพิล, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS 721 ท636ต 2555,608.751 ท56ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5 / โดย จุลชีพ ชินวรรโณ.
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS779.26 จ7ผ 2555,320.951 จ658ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ / หลี่ไคหยวน เขียน ; สุนทร ลีวงศ์เจริญ, แปล
ชื่อผู้แต่งหลี่ไคหยวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS747.9.C4 ห338ค 2555,951 ห338ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผิงฟู ผู้ไม่ยอมแพ้ = Bend not brcak / ผิง ฟู ร่วมกับ เหมยเหมย ฟ็อกซ์, เขียน ; วิญา, แปล.
ชื่อผู้แต่งผิง, ฟู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2555.
เลขเรียกE184.C5 ฟ241 2555,923.8 ผ399ผ 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย / โดย สืบแสง หรหมบุญ
ชื่อผู้แต่งสืบแสง หรหมบุญ 2548-2555.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] , 2555.
เลขเรียกG322 ส736ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่ำแดนมังกร / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555 [2012]
เลขเรียกDS578.32.T43 ท622ย 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก / วีระชัย โชคมุกดา.
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โชคมุกดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกDS754 ว844ร 2555,951 ว3711ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา