Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดใหม่...สู่จิตเศรษฐี / วีรณัฐ โรจนประภา
ชื่อผู้แต่งวีรณัฐ โรจนประภา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พิมพ์พัฒน์ การพิมพ์, 2558
เลขเรียกHF5386 ว-ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2558.
เลขเรียกHD30.28 ส728 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสปรัชญาและองค์ความรู้ของ ผู้ว่าการ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อการขับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สพบ.), 2558.
เลขเรียกCT1540 ถ296 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) / ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม smes
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558
เลขเรียกHD2341 ส-ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand's MICE Business and its Economic Impact / สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558, [2015]
เลขเรียกG155.A1 T364 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558
เลขเรียกS494.5 ก-น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDare to do กล้าลุย ไม่กลัวล้ม / กรณ์ จาติกวณิช
ชื่อผู้แต่งกรณ์ จาติกวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กบห้าตัว, 2558
เลขเรียกHD38.25 ก152 2558,650.1 ก151ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิ้ง 1 ให้ได้ 100 ทิ้งน้อยให้ได้มาก / Yoshio Yasuda ; โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งยะชุดะ, โยะชิโอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกBF637.C4 ย214,158.1 ย62ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอบทำ 1 ชั่วโมงต่อวัน ฝันเปลี่ยน สูตรสำเร็จ เคล็ดสร้างล้าน / โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
ชื่อผู้แต่งโสภา พิมพ์สิริพานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต๊อคทูมอร์โรว์, 2558
เลขเรียกHF5386 ส-อ 2558,331.7 ส984อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
ชื่อผู้แต่งฐาปนา ฉิ่นไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกHG4026 ฐ312ก 2558,658.15 ฐ224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล = Digital now loading / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558, [2015]
เลขเรียกHD62.5 ช779 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับสถาบันการศึกษา / จัดทำโดย, กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2558, [2015]
เลขเรียกHD30.255 น927 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrinciples of marketing : the modern business management lead to successful / editor Laphassawat S...
พิมพลักษณ์สงขลา : สเตรนเจอส์บุ๊ค, 2558.
เลขเรียกHF5415 พ424 2558,658.8 ป47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน : เพื่อแข่งขันในตลาดโลก / ไชยยศ ไชยมั่นคง, มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง
ชื่อผู้แต่งไชยยศ ไชยมั่นคง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท วีชั่น พรีเพรส, 2558
เลขเรียกHD38.5 ช-ก 2558,658.7 ช882ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา