Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์สังคีต = Sap sangkhit (Thai music terminology) / มนตรี ตราโมท ; แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดย จึฑ...
ชื่อผู้แต่งมนตรี ตราโมท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก780.3 ม151ศ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัพท์ทางการทหาร ศัพท์ทางการแพทย์ สนทนาภาษาแพทย์ สนทนาแบบสบายสบาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Ha...
ชื่อผู้แต่งวาทิต จั่นแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดร.วาทิต ยูนิเวิร์ส, 2561.
เลขเรียกW13 ว462ค 2561,W13 ว462ค 2561,อ 610.7303 ว462ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแนวคิดการส...
ชื่อผู้แต่งรสสุคนธ์ เพ็ญเนตร.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก792.82 ร181ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา