Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและเสนอแนวทางลดพลังงานไฟฟ้าของระบบสายบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ = Survey...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ยิ่งยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , 2556.
เลขเรียก621.314 ว173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมสำรวจ / สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วรรณกวี, 2556.
เลขเรียกTA545 ส4ว 2556,526.9 ส284ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 (ระหว่างวันที่ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2556, [2013]
เลขเรียกHD4824.5.T5 ร451 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจสถานะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 / ฉวีวรรณ บุญสุยา, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, พรร...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ บุญสุยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556, [2013]
เลขเรียกWA900.JT3 ฉ179ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจแมลงในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ / เรียบเรียง วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556.
เลขเรียกSB931 ค695,ส.ร. 595.7 อ446คก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา