Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจขั้นสูง = Advanced surveying / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2556
เลขเรียกTA545 ย178 2556,622.1 ย143ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจขั้นสูง = Advanced surveying / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2555
เลขเรียก526.9 ย143ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยสำรวจและทำความสะอาดท่องอ 45 องศา [electronic resource] = Accessory tool for sur...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ไชราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมคำนวณงานสำรวจภาคสนาม [electronic resource] = Computer program for field surveying work / ฐิติ...
ชื่อผู้แต่งฐิติพันธ์ วรรณโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที่ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555
เลขเรียกHD4824.5.T5 ร64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที่ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555.
เลขเรียกHD4824.5.T5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา