Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 วิธี การสร้างตัวตนในโลกโซเชียล / Astrub Knight
ชื่อผู้แต่งไนท์, แอสทูบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557
เลขเรียกHM742 อ962ส 2557,158.1 น978ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย / วสันต์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557.
เลขเรียกGV938 ฟ539,796.334 ฟ445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย / สุริยเดว ทรีปาตี ; [เรียบเรียง รัศมี มณีนิล ; บรรณาธิการ รัศมี มณีนิล...
ชื่อผู้แต่งสุริยเดว ทรีปาตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2552.
เลขเรียกHQ772 ส863 2552,649.12 ส473ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน : สรุปการนำเสนอการอ...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกวจ HB71.5 ก529 2557,330.072 ง37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำประเทศติมอร์เลสเต / พรชัย สุจิตต์
ชื่อผู้แต่งพรชัย สุจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2557.
เลขเรียกDS525.9.T55 พ232,915.987 พ232น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเดีย 2020 : วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่ = India 2020 : a vision for the new millennium / APJ Abdu...
ชื่อผู้แต่งเอพีเจ อับดุล กาลัม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกDS407 อ897,303.490954 อ545อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557
เลขเรียกJF1525.C66 ม 2557,364.1323 ม83ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา