Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ในสวน / สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกDS562 ห367 2562,089.95911 ห367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง / กานต์ บุณยะกาญจน.
ชื่อผู้แต่งกานต์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียกJA 71 ก25 2562,320.01 ก432ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลกะลา = A life beyond boundaries / ผู้ขาย, เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน ; ไอดา อรุณวงศ์ text
ชื่อผู้แต่งเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2562
เลขเรียกD15.อ38ก3 2562,895.914 บ945ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา