Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวงประเทศไทย [map] = Thailand highway map / สมาคมสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสโมสรกรมทางหลวง, 2557 [2014].
เลขเรียกG8026.P2 ผ83 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แผนที่กูเกิ้ลเพื่อจัดการภูมิปัญหาท้องถิ่นด้านแพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งวรรณิศา สุโสม
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ว269ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวด้วย กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา : จัง...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ กุลหอย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก004.16 จ274ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์Diabete...
ชื่อผู้แต่งชญานุช วัฒนะ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น / ศรีศักร วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ชื่อผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2557
เลขเรียกDS588 ศ255ร 2557,912.014 ศ175ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี = Linguistic maps of Suphanburi province / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
เลขเรียกP381.T5 ส876ผ 2557,วจ 495.917 ส876ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและระดับการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังในภาคตะวันออกโดยแสดงผ่า...
ชื่อผู้แต่งประทีป อูปแก้ว.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2557.
เลขเรียก632.75 ป278ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา