Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน = El Ingrnioso Hidalgo Don Quixote DeLa Mancha [Text]...
ชื่อผู้แต่งสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ผีเสื้อ 2550
เลขเรียกน ซ257ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร การบริโภคยาเม็ดธาตุเหล็กและภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภาวะโลหิตจาง...
ชื่อผู้แต่งรัชดา อุยยืนยงค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา