Found: 367  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องหนัง ตรา S.P. design = Design and development of leather prod...
ชื่อผู้แต่งภุชชัชชา อินทร์ทรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180762 ภ623ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อมวลขน = Packaging design for hai...
ชื่อผู้แต่งช่อทิพย์ ตันทา
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการใช้ประโยชน์จากสายไฟเหลือทิ้งเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ = Project design and...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ โชติพรทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180741 ส945ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางระบบบัญชี = Accounting system design / ไอลัดดา โอ่งกลาง.
ชื่อผู้แต่งไอลัดดา โอ่งกลาง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก657 อ9711ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์คอนวีเนียนสำหรับโรตีและมะตะบะ = Convenience package design for Roti and Mutabuk /...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา อินทโชติ
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟระย้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ = Chandelier design from electronic waste / อาร...
ชื่อผู้แต่งอารยา อ่อนสุระทุม
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเก้าอี้พับจากแผ่นสเกตบอร์ด = Folded chair design form skateboard deck / พงศ์พล ทองคำ
ชื่อผู้แต่งพงศ์พล ทองคำ
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์บ้านแมวสำหรับพื้นที่จำกัด = Design of cat home furniture for the limited space ...
ชื่อผู้แต่งมงคล จันทาสี
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายภายในบ้าน = Furniture design for exercise at home / ...
ชื่อผู้แต่งกรธิดา นาคนิยม
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับช่วยตัดเย็บเสื้อผ้า = Tailor workshop table design for dressmakers / ชฎ...
ชื่อผู้แต่งชฎานาถ สุวรรณรัตน์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือระบายแสง = Lighting design / นภฤทธิ์ เนียรสอาด
ชื่อผู้แต่งนภฤทธิ์ เนียรสอาด
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, 2559
เลขเรียก621.3815 น194ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow to be a good design manager Episode II = ภาคสองบทบาทผู้จัดการงานออกแบบ / วิญญู วานิชศิริโรจน์
ชื่อผู้แต่งวิญญู วานิชศิริโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559
เลขเรียกNA1521 ว-ฮ 2559,720.92 ว569ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีอัตลักษณ์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย = Process developm...
ชื่อผู้แต่งวิสิฐ จันมา
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกNC1766.T5 ว785ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางระบบบัญชี = Accounting system design / อุเทน เลานำทา
ชื่อผู้แต่งอุเทน เลานำทา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาสารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์, 2559
เลขเรียกHF5655.T5 อ826ก 2559,657 อ826ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก = Souvenir Product Design / รพีพัฒน์ มั่นพรม.
ชื่อผู้แต่งรพีพัฒน์ มั่นพรม
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559.
เลขเรียก745.4 ร146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา