Found: 453  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาเก้าอี้นั่งพักผู้โดยสารสถานีรถไฟ = Project design and development of chair sea...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล กกฝ้าย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180689 ศ311ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาเตียงนอนริมทะเลบริเวณชายหาดบางแสน = The design and development beach chairs lo...
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เนตรเนียม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180686 ส459ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาโต๊ะวางโน้ตบุ๊กสำหรับห้องพักอาศัยขนาดเล็ก = Design and development of a notebo...
ชื่อผู้แต่งคมสัน ใจกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180666 ค152ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบโต๊ะฝึกศิลปะสำหรับเด็ก 3-6 ปี = Project design table art for child 3-6 years / อรรถพล...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล บุญเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180664 อ357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามลักษณะของ Responsive Design ด้วยเทคโนโลยี HTML5 [electroni...
ชื่อผู้แต่งภมรศักดิ์ สกุลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม = The art of industrial crafts design / อาชัญ นักสอน
ชื่อผู้แต่งอาชัญ นักสอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเปิ้ล กรุ๊ป, 2558
เลขเรียกTS171 อ-ศ 2558,745.2 อ614ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ : ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการออกแบบ และ Workshop สำหรับงานกราฟิก = Graphic de...
ชื่อผู้แต่งแดบเนอร์, เดวิด
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกNC845 ด956,741.6 ด956ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic Design School : the principles and practice of graphic design / David Dabner, Sandra Stewa...
ชื่อผู้แต่งDabner, David
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียกNC845 ด7ก 2558,760 D114G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบศูนย์การเรียนรู้ แฟชั่น วิเวียน เวสต์วูด กรุงเทพมหานคร [electronic resource] = I...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา วิตตินานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบสภาพแวดล้อมพื้นที่ติดเกาะ กรณีศึกษา โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา [electronic ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิอาภา บุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยแสง ในบริบทงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย = Lighting design process...
ชื่อผู้แต่งพิชากร บำรุงวงค์.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านม่วงหอม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก = Pr...
ชื่อผู้แต่งปัณฑ์ชนิต ลิ่มผาติ
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกTS1582 ป524ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลักลอกผลงานการออกแบบและแนวทางการตรวจสอบ = Design plagiarism / ธัชวิทย์ สีบุญเรือง
ชื่อผู้แต่งธัชวิทย์ สีบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกPN167 ธ445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสต...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ช้างพุ่ม
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกTT507 ช617ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา