Found: 453  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวฟเล็ต การวิเคราะห์และการออกแบบ = Wavelet, analysis, and design / พิชิต กิตติสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งพิชิต กิตติสุวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริบเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกTK5102.9 พ647,515.2433 พ647ว 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ = System analysis and design information system ...
ชื่อผู้แต่งศิราณี จุโฑปะมา.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558.
เลขเรียก004.1 ศ444อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 010213134 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 (Design of machine elements I) ...
ชื่อผู้แต่งสมฤกษ์ ปุจฉาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
เลขเรียกTJ230 ส275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์พับผ้าอัตโนมัติ = The project to design and development of device autom...
ชื่อผู้แต่งเมริษา วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180697 ม757ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบสื่อมิวสิควิดีโอเพื่อปลูกจิตสำนึก เรื่อง หน้าที่ = Music vdo design to promote good con...
ชื่อผู้แต่งนวพร วารีนิล
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนากระเป๋าเดินป่าอเนกประสงค์สำหรับนักท่องเที่ยว = The project to design and devel...
ชื่อผู้แต่งศตวรรษ พรหมอยู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180641 ศ119ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาชุดรับแขกจากต้นมันสำปะหลัง = Project design and development the benches from t...
ชื่อผู้แต่งปณิธาน อ่อนขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180661 ป148ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาชุดสัญญาณไฟจราจรแบบพกพา = The design and development set of traffic lights mov...
ชื่อผู้แต่งสิทธิกร หล่ำเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180676 ส721ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะสำหรับนักออกแบบตกแต่งโมเดล = Project design and development for designe...
ชื่อผู้แต่งธนุตม์ กรสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180690 ธ271ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาที่พักอาศัยกลางแจ้งสำหรับกระต่าย = Design and development of outdoor cage for ...
ชื่อผู้แต่งช่อลัดดา บุญช่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180683 ช323ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบของร้านปาเน็ตโทน = Design and development of pa...
ชื่อผู้แต่งอนุชา ขันตี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180711 อ187ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนารถเข็นขายหมูปิ้ง = Project design and development cart for selling grilled por...
ชื่อผู้แต่งกสิณา บัวเลิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180657 ก338ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนารถเข็นผักสดในหมู่บ้าน = Project design and develop fresh vegetable selling car...
ชื่อผู้แต่งภาวพันธ์ นิลกล่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180662 ภ474ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนารถแข่ง Formla student = Project design and develop formula student car / วาลิ...
ชื่อผู้แต่งวาลิต ยุมาดีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180636 ว486ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นประชาสัมพันธ์เส้นทางหน้าสถานีรถไฟตลาดพลู = Project design and development ...
ชื่อผู้แต่งวิทลิต กลิ่นฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180673 ว592ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา