Found: 453  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร เรื่อง รักแรก = Short film design to pr...
ชื่อผู้แต่งนิศารัตน์ สุขศรี
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบรองเท้าลำลองจากวัสดุผ้าจกเชียงแสน บ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Shoes design fro...
ชื่อผู้แต่งรัตติกาล ไชยแก้ว
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5581
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบลวดลายจากประเพณีฮีตสิบสองของอิสาน = Pattern design inspired by Isan trandition : Heetsipson...
ชื่อผู้แต่งสกุลรัตน์ ทองคำเหลือง
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เรื่อง "สองวันปั่นแพร่" = Documentary design promote...
ชื่อผู้แต่งปุณพงศ์ พรพระพุทธ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคทางระบบสมอง = Infographic design to acknowledge of b...
ชื่อผู้แต่งศุภกร บุญเดช
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือภาพถ่ายสามมิติเรื่อง The snag = Pop-up photo book design squid jigging-the snag / ชฎ...
ชื่อผู้แต่งชฎาพร มารมย์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือภาพประกอบเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสื่อบันทึกเสียง เรื่อง "วันวาน-กาล-บันทึกเสียง" =...
ชื่อผู้แต่งวรรณิชา เปลี่ยนสีนวล
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือภาพประกอบเพื่อให้แง่คิดในการใช้ชีวิต เรื่อง+4 = Illustration book design of positive...
ชื่อผู้แต่งฐานิดา ภู่วรรณะ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร สโมสรฟุตบอล จังหวัดน่าน = Corporate identity design of Nan football club Na...
ชื่อผู้แต่งวรายุทธ พุ่มวิจิตร
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่องการเตรียมตัวสมัครงานสำหรับนักออกแบบ = Infographic design of job applicati...
ชื่อผู้แต่งธรรมศักดิ์ แป้นจันทร์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเก้าอี้เพื่อการพักผ่อน ภายใต้แนวคิดศิลปะ การห่ออาหารด้วยใบตอง = Design of easy chairs made ...
ชื่อผู้แต่งสายฝน จาดเปรม
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5576
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องจักรกล 1 [text] = Machine design 1 / ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ชื่อผู้แต่งชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
เลขเรียก621.8 ช281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง นางมารร้ายสวมปราด้า สำหรับสตรีวัยทำงาน = Desig...
ชื่อผู้แต่งกิ่งฉัตร บุญจันทร์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5595
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องประดับสตีจากเครื่องเคลือบดินเผาตามแนวคิดลัทธิมินิมอลลิสม์ (Minimalism) = Jewelry wom...
ชื่อผู้แต่งรัตติกาล หลักคำ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษ เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต = Costume d...
ชื่อผู้แต่งนันทิญา ชมเจริญ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา