Found: 453  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบลวดลายผ้าจากกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สำหรับชุดลำลองสตรี = Fabric Design from Graphic on Package f...
ชื่อผู้แต่งภารดี นาคะสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกค 130165 ภ464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบลวดลายห้วยการจุดสีสำหรับรองเท้าสันสูงสตรี = Dots Pattern Design for High Heels for Women /...
ชื่อผู้แต่งพรรณภิรักษ์ รักนิสสัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกค 130167 พ266ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอุปกรณ์ปรับท่านั่งผู้ป่วยศัลยกรรมในหอผู้ป่วยหนัก = Design of an upright positioning device ...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ สุขปัญญา
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเกม 2 มิติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไดโนเสาร์ ในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดข...
ชื่อผู้แต่งรตนพร แก้ววังปา
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะโดยอ้อม = Indirect uroflowmetry design / อาทิตย์...
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ ยิ่งชัยภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปสตรีจากผ้าฝ้ายทอมือได้รับแรงบันดาลใจแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร = Design of...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ ทวีสุข
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรสงคราม = Design and development of ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผึ้งหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180729 ว169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปร้านนานาไพร = Design and development of preser...
ชื่อผู้แต่งโชติรส เรืองลอยขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180714 ช828ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนารถเข็นเก็บอุปกรณ์ภายในร้านเสริมสวยขนาดกลาง = The design and development cart stora...
ชื่อผู้แต่งระติมา ภู่พลับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180647 ร222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาสร้างรถเข็นเพื่อคนพิการทางขาระบบไฟฟ้าต้นแบบ = Design and development of electrical ...
ชื่อผู้แต่งวิรุณ โมนะตระกูล.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก629.2293 ว374ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจธนบัตรปลอมสำหรับผู้พิการตาบอด = The design and development counterfeit ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ พายพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180665 ร622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ = Web design and developments for business / ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล.
ชื่อผู้แต่งชรินทร์ญา หวังวัชรกุล.
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558.
เลขเรียกTK5105.888 ช213 2558,005.72 ช213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาแผ่นทางเดินเซรามิก = Design and Development Pathway Sheet Ceramic / สรยุทธ์ ภักดี...
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ์ ภักดีรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 666 ส328ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งและผ่าหมากด้วยรังสีอินฟาเรด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Design and c...
ชื่อผู้แต่งนฤบดี ศรีสังข์.
พิมพลักษณ์ชุมพร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, 2558.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสำหรับอบแห้งพริกแดง = Design and constructi...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ รัชโพธิ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก621.4022 ธ253ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา