Found: 470  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสารคดีเพื่อสะท้อนสังคมค่านิยมแฟนคลับเกาหลี = Documentary design to design to reflect social...
ชื่อผู้แต่งจรรยา กรรณิกา
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบของที่ระลึกชุดอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานจากเครื่องเคลือบดินเผาและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมห...
ชื่อผู้แต่งอารีวรรณ แป้นสกุล
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5600
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับห้องนั่งเล่นโดยใช้หลักการย้อนกลับและการซ้อนทับ = The design of wooden ...
ชื่อผู้แต่งศศิวรรณ จันทะคุณ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5599
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาตู้ส่งงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = ...
ชื่อผู้แต่งธนกร เฮ็งสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180637 ธ132ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ Axiomatic Design และเมทริกซ์ข้อจำกัดในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม = An application of ax...
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ พรมสุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน วิชา 010925115 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมขั้นสูง (Advanced design of engineering expe...
ชื่อผู้แต่งนันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2558]
เลขเรียกQA279 น415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟิกเพื่อการสื่อสาร = Graphic design for communication / ตติยา เทพพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งตติยา เทพพิทักษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกP93.5 ต121ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบจุดรอรถไฟฟ้า สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร = Bus stop shelter design for Naresuan universi...
ชื่อผู้แต่งนราธิป หาญณรงค์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5574
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบฟอนต์อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Font Design Of Naresuan University's Identity / กฤษณุพงศ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณุพงศ์ เวียงลอ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบภาพยนตร์สั้น เรื่อง ขาวกับดำ = Short film design black and white / วลัยภรณ์ อินทร์แก้ว
ชื่อผู้แต่งวลัยภรณ์ อินทร์แก้ว
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง "สารทเดือนสิบ" = Film animation design "Sart day" / ศุภพล ประชุมพ...
ชื่อผู้แต่งศุภพล ประชุมพร
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS 5547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง Sleepwalking = Illustration book design of sleepwalking / มุกตาภา ทิ...
ชื่อผู้แต่งมุกตาภา ทิพย์อุปถัมภ์
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS 5543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัยเนื้อที่จำกัด = Furniture design for residential space constra...
ชื่อผู้แต่งปฐมพร เปี่ยมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5589
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโถสุขภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ = Toilet bowl design for elderly patient / สิงหนาท สุวะ
ชื่อผู้แต่งสิงหนาท สุวะ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ = Accounting system design / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียก657 ส165ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา