Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงาน 3 มิติด้วย SketchUp Pro 2018 สำหรับผู้เริ่มต้น / กองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2561
เลขเรียกNA2728 ส349 2561,006.93 ส349 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มต้นวาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CC / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียร์, 2559 [2016]
เลขเรียกT385 อ165ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561.
เลขเรียกT385 ภ432ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Illustrator / เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียกT385 ฉ433 2561,006.68 ฉ433ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา