Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / ดวงใจ เด่นเกศินีล้ำ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 26 ซม.
เลขเรียก341.247 ส573
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไ...
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ ประดุจพรม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก155.232 ส732ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชา : รายงานการวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งประทีป อูปแก้ว.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2560.
เลขเรียก641.3318 ป277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าโรงเรียนคู่ขนานชายแดน หลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน Story fr...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียกDS566 ร861 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา