Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAtlas of clinical pathology in dogs and cats / Chaleow Salakij ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2551.
เลขเรียกSF991 อ942,636.089 อ93อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDental anatomy / ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกWU101 ด414 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรโตซัวทางการแพทย์ = Medical protozoology / ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
ชื่อผู้แต่งดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
เลขเรียกQX50 ด426ป 2551,614.55 ด426ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำและประยุกต์ใช้สมุดแผนที่เพื่อการวางแผนพัฒนากรณีศึกษาตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรพงษ์ เฉยไสย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา