Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัตรคำภาษาอาเซี่ยน = ASEAN's language flash card for kids : ชุดสัตว์น่ารู้ในอาเซียน / ทส สถาพร ; เ...
ชื่อผู้แต่งทส สถาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทสพร, 2556, [2013]
เลขเรียกPL3501 ท239บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : “รับ” และ “รุก” อย่างไรกับประชาคมอาเซียน / วุฒิสาร ตันไชย
ชื่อผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556
เลขเรียกJS7153.3.A8 ว-อ 2556,352.14 ว874อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียนเล่มเดียวเอาอยู่ / ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียกPL3509.4 ภ487,495.9 ฝ64ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุของวิละภาเคทะระเรื่องคณะทูตลังกาเข้ามาประเทศสยามและสยามูปทสัมปทาจดหมายเหตุเรื่องประดิษฐานพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
เลขเรียกBQ356 จ131,294.309593 จ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา