Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย วิเคราะห์เนื้อหานิพนธ์ต้นฉบับด้านสาธารณสุขศ่าสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารภาษาต่างป...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา วงศ์ชาลี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560.
เลขเรียกH62 ส816ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อจัดการระบบสารสนเทศพัสดุ และครุภัณฑ์ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีม...
ชื่อผู้แต่งพูลพล อนวัชพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกQA76.9.A94 พ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา