Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทวนสอบเชิงรูปนัยของการออกแบบบีพีเอ็มเอ็นโดยใช้โมเดลเช็คกิง / ชานนท์ เดชสุภา = Formal verification...
ชื่อผู้แต่งชานนท์ เดชสุภา, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและกลุ่มจุดสามมิติในการวางแผนวิธีก่อสร้าง : กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทา...
ชื่อผู้แต่งธีรพล จิรธรรมคุณ, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมรับแรงอัดของเสาวัสดุผสมเหล็กหน้าตัดรูปตัสเอชหุ้มด้วยคอนกรีตบางส่วน / ปภาณ บางประ...
ชื่อผู้แต่งปภาณ บางประสิทธิ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาขอบเขตและพื้นที่ห้องจากภาพแบบแปลนพิมพ์เขียว / ณัฐนรี จับจุ, ปาณิศา เจริญสายชล
ชื่อผู้แต่งณัฐนรี จับจุ, ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุวิศวกรรมขั้นสูง / ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
ชื่อผู้แต่งศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ ผู้แต่ง
เลขเรียกQH442 ศ684พ 2561,660.65 ศ684พ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของขนาดและมุมเอียงของเม้าส์ต่อสมรรถนะสำหรับงานชี้ตำแหน่ง / ศจีประภา รังแก้ว = The effects of ...
ชื่อผู้แต่งศจีประภา รังแก้ว, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการเรียนรู้บนคลาวด์ตามแนวคิดวิศวกรรมผันกลับและเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมค...
ชื่อผู้แต่งสุธิวัชร ศุภลักษณ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา