Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบ...
ชื่อผู้แต่งสมพงศ์ โอทอง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก665.81 ส187ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์) สำหรับการแปรรูปกล้วย = Co-Energy Dryer (Biomass-Solar...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก664.842 ธ297ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอ After Effects CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาประยุกต์ใช้ได้กับ CS...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558
เลขเรียกTR897.7 จ-ส 2558,006.696 จ566ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา