Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบสิ่งสกปรกบนพื้นที่ผิวยางแผ่นรมควันด้วยการประมวลผลภาพ = Inspection of contaminate on the su...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก633.89 ก274 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1110 242 : กระบวนการแปรรูปยาง =Rubber processing / เรียบเรียงโดย สราวุธ ปร...
ชื่อผู้แต่งสราวุธ ประเสริฐศรี.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินน้ำหนักปศุสัตว์โดยการประมวลผลภาพ เวอร์ชัน 2 = Evalution of Livestock Weight by Image Proc...
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ จันทศร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 621.381 ก854ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบจากวัสดุใช้แล้วเพื่อการใช้งานใน...
ชื่อผู้แต่งหฤทภัค อภิรัตน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก621.4022 ห194ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสายพานสำหรับการตรวจสอบฉลากรอบขวดด้วยการประมวลผลภาพ = Conveyor System for Wrap Around the Labeli...
ชื่อผู้แต่งนพเพช สุขแก้ว
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 621.381 น169ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเฝ้าระวังการโจรกรรมโดยการตรวจจับร่างกายมนุษย์โดยใช้กล้องหลายตัว สำหรับการประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์...
ชื่อผู้แต่งนราธิป ทองปาน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก658.4038 น172ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมธัญพืชด้วยเทคนิคภาพถ่าย= Quality Control Processing in Cere...
ชื่อผู้แต่งชัยยันต์ โชคทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการย่อยโดยใช้เอนไซม์และกรดในการผลิตใบไซรัป= Comparision Between Anzymatic and Aci...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ ดีระเมียส.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกและการทำให้บริสุทธิ์เปปไทด์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากไข่ขาว=bEffect of Processing couditions...
ชื่อผู้แต่งทิฆัมพร สกุลแก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับอาหารจากว่านหางจระเข้ / วิวรณ์ วงศ์อรุณ.
ชื่อผู้แต่งวิวรณ์ วงศ์อรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เชียงใหม่ ดอดดิวเมนทารี ดีไซน์, 2558.
เลขเรียกTX724.5.T5 ว738ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสภาวะการแปรรูปต่อปริมาณแป้งทนการย่อยจากแป้งมันสำปะหลัง/ ธนพล รัตนจรัสโรจน์.
ชื่อผู้แต่งธนพล รัตนจรัสโรจน์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการควบคุมสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์และการประมวลผลด้วยภาพในการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบมี...
ชื่อผู้แต่งกฤษณรักษ์ แสนคำ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอ After Effects CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาประยุกต์ใช้ได้กับ CS...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558
เลขเรียกTR897.7 จ-ส 2558,006.696 จ566ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 697240 การแปรรูปอาหาร 1 (Food processing I) เรื่องการทำความสะอาด (Cleaning op...
ชื่อผู้แต่งอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา