Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป กรณีศึกษา : โรงงานผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่ง...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ พันวัฒนากาจี
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมแขนกลโดยการประมวลผลภาพใบหน้า = Robotic arm controlled by facial image processing / วสุ คงปร...
ชื่อผู้แต่งวสุ คงปรีดา
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกTA1637 ว363ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพัน...
ชื่อผู้แต่งภีรวัฒน์ นนทะโชติ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก305.42 ภ377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและค...
ชื่อผู้แต่งอนุชา แก้วพูลสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ], 2558
เลขเรียกTK7867 อ187ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอ After Effects CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาประยุกต์ใช้ได้กับ CS...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558
เลขเรียกTR897.7 จ-ส 2558,006.696 จ566ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา