Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา : เอกสารประกอบการสอน = Educational Measurement and Evaluation / สายทิตย์ ...
ชื่อผู้แต่งสายทิตย์ ยะฟู
เลขเรียก371.26 ส658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาต...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แย้มเยื้อน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก171.1 อ1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล = Mechanical engineering measurement/ โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
ชื่อผู้แต่งโชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกTJ145 ช813,681.2 ช813ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา